VAHRAM GASPARYAN - ''Otar Enq Irar''

(New Album 2016) 

1. Otar Enq Irar

2. Hayastan

3. Qez Sireci

4. Karotel Em (ft. Arshak Bernecyan)

5. Bales (ft. Arman Hovhannisyan)

6. Mayrik

7. Bales

8. Hayrik

9. Chgitem Ksirem

10. Ashkharhe Mern e

11. En Um Yarn e